Sterkere Sammen vil i år gå over tre dager med oppstart 18. November. Tema for årets konferanse er håp. Med foredragsholdere som Faten Mahdi og Knut Ivar Bjørlykhaug vil vi få åpnet øynene våre for nye perspektive og god kunnskap som vi kan ta med oss videre.

«Dette er en viktig satsing for å skape gode møteplasser for erfaringskonsulenter» forteller Torbjørn som er styreleder i Erfaringssentrum.

Vi kickstarter konferansen den 18. November med en egen kveld om unge erfaringskonsulenter i samarbeid med Fylkesmannen Oslo og Viken. Over  de tre dagene blir det også musikk, kultur og en teatralsk fremtoning som ikke har blitt sett på en konferanse tidligere.

Det vil bli festmiddag på Røde Kors konferansesenter senere på kvelden på dag 2 og muligheter for rabatterte hotellrom som kan bestilles gjennom nettsiden her.

Sterkere Sammen – Delta på årsmøtet
I år vil det også være mulighet for å delta på årsmøtet for Erfaringssentrum. «Jeg ser veldig fram til at hele landet nå kan møtes for å bane vei for hvordan vår organisasjon skal arbeide framover» sier Torbjørn Mohn-Haugen som er styreleder i Erfaringssentrum.

Fokus på arbeidsgivere
Det blir ofte snakket om hvordan arbeidsgivere må ha mer kunnskap om erfaringskonsulenter.
Derfor blir det i år en egen arbeidsgiversamling for arbeidsgivere som jobber med erfaringskonsulenter der de kan lære av hverandre og dele erfaringer. De vil få muligheten til å møtes etter dag 2.

Hvem blir årets erfaringskonsulent?
Tradisjonen tro vil også erfaringskonsulentprisen bli utdelt under årets konferanse. Dette blir konferansens høydepunkt.

Konferansen er arrangert av Erfaringssentrum for tredje år på rad, og med fantastisk respons på fjordårets konferanse er vi nå klare for å gjøre Sterkere Sammen 2019. I ventetiden kan du se tilbakeblikk fra i fjor her her.