Stine

Stine

Stine

Konferansier / Erfaringskonsulent | Sterkere Sammen 2018

Stine er 18 år gammel og er nok en av Oslo sine yngste erfaringskonsulenter. Hun er knyttet til Perspektiv og møter de unge hver dag i sine nærmiljøer. Hun er invitert med som konferansier til årets konferanse.