Stig Hermann Nygård

Stig Hermann Nygård

Stig Hermann Nygård

Stig Nygård, utdannet sosionom, jobbet i utekontakt, arbeids- og velferdsdirektoratet og nå hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jobber med oppgaver som tilskuddsforvaltning, fagutvikling og kompetanseheving inn mot Oslo kommune. Aktuelle fagområder er utvikling av rollen til unge erfaringskonsulenter og leder prosjektet ungdomsvennlige velferdstjenester.