Monsen

Monsen

Monsen

Konferansier / Erfaringskonsulent | Sterkere Sammen 2018

Mitt navn er Alexander Monsen, jeg er 24 år og jobber som erfaringskonsulent.
I september 2013 var jeg med å starte prosjektet perspektiv som ligger under Uteseksjonen, og har jobbet der siden. I perspektiv ligger hovedtrekket å jobbe utifrå sin egenerfaring for å forebygge, veilede og hjelpe unge igjennom skole, identitet, jobb, rus, veivalg og mange flere utfordringer som man møter igjennom oppveksten. Ved siden av dette arbeidet har jeg jobbet med kaffe, da jeg har hatt min egen kafé og har gitt muligheten for mange andre å utvikle seg og få en real mulighet som ansatt hos meg.

Min drøm er å få erfaringskompetanse til kunne bli brukt av alle, at det ikke skal være tabu for noen å bruke og reflekter over sin egen fortid og sine utfordringer. Erfaringskompetanse med riktig veiledning og med god refleksjon kan i mange situasjonen være til bedre fordel en bare en ren akademisk bakgrunn, tenk på mulighetene om man har begge.
En erfaringskonsulent er ikke historien sin, men mulighetene!