Maren Overrein

Maren Overrein

Maren Overrein

Prosjektleder | Perspektiv

Maren er utdannet barnevernspedagog og jobber i Uteseksjonen i Oslo kommune, hvor hun er prosjektleder i Perspektiv.

Om Perspektiv:

I dette prosjektet får ungdom være en ressurs for andre unge. Prosjektet har fokus på forebyggende ungdomsarbeid, tidlig intervensjon og bruk av erfaringskompetanse gjennom ung-til-ung metodikk. I samarbeid med Uteseksjonen jobber unge erfaringskonsulenter oppsøkende i Oslo sentrum, de arrangerer temakvelder for andre unge, deltar på psykisk helsedager på skoler, samt driver enkel råd og veiledning i sitt eget miljø.