David Rogne

David Rogne

David Rogne

Mestringsveileder | Kompetansesenter rus- Midt- Norge, Lærings og mestringssenteret. St.Olavs Hospital / Klinikk for rus og avhengighetsmedisin