Astrid Weber

Astrid Weber

Astrid Weber

Erfaringskonsulent | Psykiatrisk avd. og Fagutviklingsenheten Universitetssykehuset Nord-Norge UNN HF

Astrid Weber vinner av prisen «Årets erfaringskonsulent 2017» har siden 2008 jobbet som erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, nå i Psykiatrisk avdeling og Fagutviklingsenhet. Hun har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt for brukerorganisasjon. Hun er prosessleder i «Bruker Spør Bruker», medforfatter i fagbøker og i gang med master i praktisk kunnskap.