Hva handler årets konferanse om?

Hvem er jeg? Hva er rollen min? Hvordan skal jeg skille meg fra de andre i
ansattgruppa? Hva gjør at min kompetanse er verdt noe? Hva er egentlig min identitet som Erfaringskonsulent?

Mange erfaringskonsulenter har stilt seg disse spørsmålene. På Sterkere-
sammen konferansen 2018 ønsker vi å tematisere og løfte frem disse spørsmålene. Vi har ikke svarene? Kanskje vi kan finne dem sammen?

Om Erfaringssentrum:

I år er det Erfaringssentrum som står som arrangør for Sterkere Sammen 2018. Organisasjonen ble stiftet i 2017 og ønsker å bli en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter. På under et halvt år har vi fått over 100 medlemmer og i mai fikk vi midler av Helsedirektoratet til å gjennomføre en nasjonal konferanse.

Vårt mål er å jobbe for å skape arenaer der erfaringskonsulenter fra hele landet kan møtes. Dette er den første nasjonale arenaen og vi håper du ønsker å delta.

Vi jobber også for bedre arbeidsrettigheter for erfaringskonsulenter i Norge og skal samarbeide blant annet med Fagforbundet for å få til dette.